Hem   |   Behandling   |   TCM Akupunktur   |   Sjukdomar   |   Infertilitet   |   Ny terapi   |   Crazy Wisdom   |   Föreläsningar   |   Kontakt     
 
Traditionell Kinesisk Medicin, TCM Akupunktur. Tommy Porsli Medicin med spets


 
TCM AKUPUNKTUR
Traditionell Kinesisk Medicin är väldokumenterad och kliniskt tillämpad i flera
tusen år och praktiseras idag över hela världen. Den är erkänd av WHO som en
effektiv medicinsk metod för behandling av ett stort antal sjukdomar och symptom.

Vid behandling stimulerar akupunkturnålar flödet av nervimpulser, blod, lymfa och
ledvätska. Dessa flöden har i österländsk medicin samlingsnamnet "Qi". Qi Gong
och Tai Chi är österländska träningsformer där du själv lär dig reglera och stimu-
lera dessa flöden. Oi förgrenar sig i "meridianer" som försörjer hela vår kropp med
energi och vitalitet. Dessa meridianer kan liknas vid vårt nervsystem men flödar i
ett mycket komplext och väl definierat meridiansystem.

Vid skador, sjukdomar och vid åldrande uppstår då och då oregelbundenhet och
brister i cirkulationsflödet. Dessa störningar kan regleras med hjälp av akupunktur-
nålar och/eller i kombination med örtmediciner, moxa och koppning.

Sambandet mellan vår kropp och vår själ är väl integrerat i kinesisk medicin. Eftersom
vi reglerar flöden så inkluderas även tankeflöden och själslig medvetenhet. Att behandla oro, stress och psykosomatiska besvär med akupunktur och örter blir därför till stor terapeutisk hjälp, speciellt i vår högpresterande och ständigt uppkopplade tillvaro där rädslan att inte duga och att hamna utanför skapar ångest allt längre ner i åldrarna.